Network Administrators

Office hours

Monday:

8:00 - 20:00 Józef Gajda (1063)
10:00 - 16:00 Julian Iliew (1067)
7:30 - 15:30 Piotr Kamiński (1020)

Tuesday:

8:00 - 18:00 Julian Iliew (1067)
7:30 - 15:30 Piotr Kamiński (1020)
10:00 - 20:00 Jan Podoski (1021)
8:00 - 13:00 Przemysław Żurek (1021)

Wednesday:

10:00 - 20:00 Józef Gajda (1063)
8:00 - 16:00 Julian Iliew (1067)
7:30 - 15:30 Piotr Kamiński (1020)
15:00 - 20:00 Jan Podoski (1021)

Thursday:

8:00 - 20:00 Józef Gajda (1063)
8:00 - 16:00 Julian Iliew (1067)
7:30 - 15:30 Piotr Kamiński (1020)
8:00 - 10:00 Przemysław Żurek (1021)

Friday:

8:00 - 14:00 Józef Gajda (1063)
8:00 - 18:00 Julian Iliew (1067)
7:30 - 15:30 Piotr Kamiński (1020)
10:00 - 16:00 Przemysław Żurek (1021)

Dyżury administratorów sieci

Poniedziałek:

8:00 - 20:00 Józef Gajda (1063)
10:00 - 16:00 Julian Iliew (1067)
7:30 - 15:30 Piotr Kamiński (1020)

Wtorek:

8:00 - 18:00 Julian Iliew (1067)
7:30 - 15:30 Piotr Kamiński (1020)
10:00 - 20:00 Jan Podoski (1021)
8:00 - 13:00 Przemysław Żurek (1021)

Środa:

10:00 - 20:00 Józef Gajda (1063)
8:00 - 16:00 Julian Iliew (1067)
7:30 - 15:30 Piotr Kamiński (1020)
15:00 - 20:00 Jan Podoski (1021)

Czwartek:

8:00 - 20:00 Józef Gajda (1063)
8:00 - 16:00 Julian Iliew (1067)
7:30 - 15:30 Piotr Kamiński (1020)
8:00 - 10:00 Przemysław Żurek (1021)

Piątek:

8:00 - 14:00 Józef Gajda (1063)
8:00 - 16:00 Julian Iliew (1067)
7:30 - 15:30 Piotr Kamiński (1020)
10:00 - 18:00 Przemysław Żurek (1021)