Rekrutacja

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy spełniają kryteria określone przez Uniwersytet Jagielloński.

Wszystkie informacje dotyczące zasad kwalifikacji, terminów, limitów przyjęć, opisu studiów oraz wymaganych dokumentów na studia stacjonarne I, II oraz III stopnia znajdują się na stronach rekrutacyjnych: www.erk.uj.edu.pl oraz www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Więcej szczegółowych informacji związanych z rekrutacją na dany kierunek studiów można znaleźć poniżej.

 

Prezentacja Wydziału Matematyki i Informatyki