Konkurs Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki na osiągnięcie naukowe

Regulamin

Laureaci nagrody za wybitne osiągnięcie naukowe

Laureaci nagrody za wyróżniające osiągnięcie naukowe w kategorii młodych naukowców

W roku 2018 Łukasz Kosiński za artykuł "Norm preserving extensions of holomorphic functions" opublikowany w czasopiśmie Transactions of American Mathematical Society.

W roku 2018 Bartosz Walczak za artykuł "Sparse Kneser graphs are Hamiltonian" opublikowany w materiałach z konferencji STOC 2018 Proceedings of the 50th Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing.

W roku 2017 Jakub Byszewski za artykuł "Sparse Generalised Polynomials" opublikowany w czasopiśmie Transactions of American Mathematical Society.