Akademiki

Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku - Regulamin przyznawania studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 października 2015 roku - Regulamin domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Od 19.07.2017 do 06.09.2017 trwa II druga tura składania wniosków o miejsce w domu studenckim na rok 2017/2018.

Warunkiem złożenia wniosku jest wypełnienie go w systemie USOSweb oraz dostarczenie - osobiście lub pocztą - w wersji papierowej do koordynatorów ds. pomocy materialnej na wydziale. Jedynie wówczas koordynatorzy mogą dokonać weryfikacji wniosku zgodnie z załączoną dokumentacją oraz przyjąć go do rozpatrzenia.

Zasada ta nie dotyczy studentów cudzoziemców rozpoczynających naukę, którzy Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim z puli Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ składają przez system USOSweb wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich - terminy składania wniosków, niezbędne dokumenty, lista akademików

Wnioski o miejsce w domu studenckim dla studentów cudzoziemców rozpoczynających naukę