Certyfikat SAS

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zawarł umowę o współpracy z SAS Institute Sp. z o. o., na podstawie której każdy student realizujący 180-godzinny program zajęć oferowanych w ramach tzw. Ścieżki SAS może otrzymać certyfikat Analityk danych SAS, wydawany wspólnie przez Spółkę i Wydział.

Ścieżkę SAS stanowią następujące przedmioty:

Nazwa Narzędzia SAS Kod USOS Liczba godz.
Przetwarzanie i wizualizacja danych w SAS SAS/BASE, SAS/GRAPH, SAS/STAT, SAS Macro Language, SAS/IML, SAS ODS Graphics, SAS Enterprise Guide WMI.IM-PWDSAS-SM 30 godz. wykładu,
30 godz. prac. komp.
Analiza danych statystycznych w systemie SAS SAS/BASE, SAS/STAT, SAS/OR, SAS Enterprise Miner WMI.IM-ADSAS-SM 30 godz. wykładu,
30 godz. prac. komp.
Modele statystyczne z wykorzystaniem narzędzi SAS SAS/BASE, SAS/STAT WMI.IM-MSSAS-SM 30 godz. wykładu,
30 godz. prac. komp.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest otrzymanie co najmniej oceny dobrej (4.0) z każdej składowej ww. zajęć (tzn. zaliczeń pracowni komputerowych oraz egzaminów).