O wydziale

Krótka charakterystyka studiów na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

  • Światowy poziom naukowy kadry
  • Wspaniałe warunki lokalowe
  • Duży wybór specjalności
  • Realna perspektywa znalezienia dobrej pracy
  • Miła atmosfera w trakcie studiów
  • Satysfakcja z ukończenia nowoczesnego kierunku studiów na najstarszym polskim Uniwersytecie
  • Studia II stopnia przyjazne dla kandydatów z zewnątrz

Więcej szczegółów

Posiadając szeroką kadrę o najwyższych kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych, mającą liczne doświadczenia zdobyte m.in. w czołowych ośrodkach zagranicznych, Wydział stwarza niezwykle rozległe możliwości studiowania różnych aspektów informatyki i matematyki, stosowanej i teoretycznej, na wszystkich poziomach kształcenia.

Od jesieni 2008 Wydział ma nową wspaniałą siedzibę, co radykalnie poprawiło nasze warunki lokalowe. Nowy budynek posiada liczne sale wykładowe i pracownie komputerowe wyposażone w najnowszy sprzęt i oprogramowanie. Dwupoziomowa przestronna biblioteka gromadząca bogaty, stale uzupełniany księgozbiór, stwarza bardzo dobre warunki do nauki własnej. Temu celowi służą też inne pomieszczenia, w tym udostępnione dla pracy indywidualnej pracownie komputerowe. Nawiązaliśmy współpracę z innymi ści ściślejszą wydziałami z wydziałami mającymi siedzibę na III Kampusie UJ. Dzięki niej powstały: nowa specjalność na kierunku matematyka, matematyka w ekonomii i biomatematyka, a od października 2011 uruchomiona została specjalność bioinformatyka na kierunku informatyka. Od 1 października 2012 roku na Wydziale oprócz istniejących dotychczas "tradycyjnych" kierunków matematyki i informatyki, z licznymi specjalnościami, Wydział uruchamia, zarówno na pierwszym jak i drugim stopniu studiów, unikatowe w skali Polski kierunki studiów: informatykę analityczną i matematykę komputerową.

Pełne listy kierunków oraz specjalności:

Należy podkreślić, że od wielu lat nasz Wydział szczyci się największym procentem otrzymanych stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wyróżniających się studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prowadzone przez nasz Wydział kierunki studiów uzyskały ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej – najwyższą z możliwych ocen, której posiadaniem szczyci się jedynie niewiele wydziałów w Polsce.

Ocena PKA kierunku matematyka Ocena PKA kierunku informatyka.

Studia na naszym Wydziale uchodzą za trudne, ale równocześnie umożliwiają uzyskanie wielu umiejętności. Prawdopodobnie dzięki temu stwarzają realną możliwość, potwierdzoną na wielu przykładach, uzyskania atrakcyjnej pracy zaraz po ich ukończeniu.

Absolwenci informatyki UJ nie mają trudności z zatrudnieniem, a spora ich część trafia do czołowych firm branży informatycznej. Absolwenci matematyki UJ są mile widziani w wielu firmach ceniących u swoich pracowników nie tylko szczegółową wiedzę fachową, ale także samodzielność i kreatywność: cechy z których są szczególnie znani właśnie nasi absolwenci. Wielu z nich podejmuje pracę w takich firmach jeszcze przed ukończeniem studiów. Miarą zainteresowania naszymi studentami są wzmożone w ostatnich latach propozycje współpracy składane nam przez poważne firmy. Przykładem niech będzie przekazanie w grudniu 2008 przez Motorolę 40 tysięcy dolarów na rozwój pracowni inżynierii oprogramowania, współpraca z Google (przekazał w 2010 roku 75 000 dolarów) oraz i Interia.plABB PolandHTA ConsultingInstytutem Arcana i innymi firmami i instytucjami. Inną miarą uznania dla potencjału naszego Wydziału i Uniwersytetu Jagiellońskiego są poważne zniżki udzielane nam na zakup najnowocześniejszego oprogramowania matematycznego i statystycznego:, co powoduje, że obecnie pracownicy i studenci mogą używać w szerokim zakresie programy: MapleMathematicaSASSPSS i Statistica.

O jakości naszych studiów świadczą także osiągnięcia studentów informatyki i matematyki. Od lat kolejne drużyny odnoszą olbrzymie sukcesy w mistrzostwach świataw programowaniu zespołowym oraz międzynarodowych zawodach matematycznych. W corocznym ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę studencką z matematyki w ostatnich latach dominują studenci UJ.

Zachęcamy do podjęcia studiów I stopnia wszystkich, którzy lubią matematykę lub informatykę, są gotowi podjąć trudne wyzwania, a w przyszłości chcą mieć solidne podstawy do różnorodnej działalności wykorzystującej te dziedziny wiedzy. Zdając sobie sprawę z obniżenia się poziomu nauczania matematyki w szkołach średnich organizujemy zajęcia na I roku studiów w sposób umożliwiający nadrobienie ewentualnych zaległości.

W latach 2010 i 2011 zwiększyliśmy limity miejsc na I roku studiów, a studia podjęło znacznie więcej studentów niż wcześniej. Jest to znamienny fakt biorąc pod uwagę ogólny spadek liczby kandydatów na studia spowodowany niżem demograficznym.

Studia II stopnia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia licencjackie, głównie z matematyki lub informatyki, jakkolwiek absolwenci innych kierunków są mile widziani.

W związku z reformą systemu studiów w Polsce, od roku 2010 studia II stopnia zmieniły swoją dotychczasową formułę: dla naszych studentów stanowią kontynuację studiów I stopnia, ale, podejmują je w coraz większym zakresie absolwenci innych uczelni Krakowa i całej Polski. Właśnie z myślą o nich dostosowaliśmy programy umożliwiające nadrobienie ewentualnych różnic. Od roku 2012 studia na naszym Wydziale realizowane są według nowych zasad opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji. Oznacza to w szczególności możliwość jeszcze bardziej elastycznego studiowania na naszym Wydziale i realizowania programu na kierunkach z ugruntowaną od wielu lat renomą (informatyka i matematyka), jak i kierunkach nowatorskich w skali kraju (informatyka analityczna i matematyka komputerowa).

Studia III (doktoranckie) są przeznaczone głównie dla absolwentów kierunków matematycznych i informatycznych. Tradycyjnie już, przyciągają one wybitnych kandydatów z całego kraju. Szczególnie zachęcamy kandydatów lubiących pracę naukową.

zobacz również