Studia doktoranckie na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Sekretariat studiów doktoranckich

mgr inż. Monika Kęder

  • Pokój 1174 (zobacz na planie budynku )
  • Tel.: (+48) 12 664 76 67
  • e-mail: monika.keder (at) uj.edu.pl
  • godziny przyjęć: 9-14

Kierownik studiów doktoranckich

prof. dr hab. Jacek Tabor

pokój 1175 (plan budynku wydziału)

 

tel.: (+48) 12 664 7667

Regulamin studiów doktoranckich

Aktualny regulamin studiów doktoranckich:

Termin egzaminu na studia doktoranckie

6 lipca 2017

Część pisemna: sala 0004, godz. 9:00-10:30

Część ustna: 11:15-16:00

Egzaminy wstępne z poprzednich lat