Stypendium imienia Franciszka Mertensa - I edycja

Wyniki pierwszej edycji konkursu: „Stypendium im. Franciszka Mertensa”

 

Jury pierwszej edycji Konkursu, pod przewodnictwem prof. Wojciecha Słomczyńskiego, przyznało dwa stypendia dla zagranicznych studentów.

 

Lauretami zostali:

1. Nikolay Sheshko (Białoruś)    92/100
2. Vladyslav Rachek (Ukraina)   84/100

 

Dziękujemy wszystkim studentom, którzy startowali w konkursie,
a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.