Nasze doktorantki laureatami nagrody za artykuł w "Delcie"

Co roku Dziekani Wydziałów Fizyki oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego przyznają nagrodę za najlepszy artykuł opublikowany
w "Delcie" w poprzednim roku akademickim. Nie może jej otrzymać członek
Redakcji ani Komitetu Redakcyjnego.

Miło jest nam poinformować, że w tym roku nagroda została przyznana za
tekst napisany przez dwie studentki (a obecnie doktorantki) matematyki UJ,
Barbarę Ciesielską i Agnieszkę Kowalczyk: "Tam, gdzie matematyka, sztuka
i magia łączą swoje siły, czyli kilka słów o origami" (Delta, 7/2016)
.
Tam, gdzie matematyka, sztuka i magia ...

Nagroda została przyznana po raz piętnasty, i co ciekawe - po raz pierwszy
autorowi z Krakowa.
Data opublikowania: 20.01.2017
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek