10. rocznica śmierci Profesora Andrzeja Lasoty

We wtorek 17.01.2017 r. w Instytucie Matematyki UJ odbyło się spotkanie z okazji 10. rocznicy śmierci Profesora Andrzeja Lasoty (1932-2006).
W trakcie spotkania sylwetkę wybitnego matematyka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego, przypomniał jego uczeń dr hab. Henryk Gacki, profesor UŚ, redaktor tomu "Mathematics like Poetry. Andrzej Lasota 1932-2006", zawierającego wspomnienia przyjaciół i współpracowników Profesora Lasoty. Książka dostępna jest dla czytelników w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.
Data opublikowania: 20.01.2017
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek