Stypendium ministra dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ upływa 15.09.2017 r.

Wnioski należy składać u koordynatorów ds. pomocy materialnej.

 

 

 

Data opublikowania: 01.09.2017
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek