,,Software - utwór czy wynalazek? Prawdy i mity o ochronie programów komputerowych''

W dniu 26 października 2017 r. (czwartek), w godzinach 10:30-14:30, w sali 1093 naszego Wydziału, odbędzie się szkolenie ,,Software - utwór czy wynalazek? Prawdy i mity o ochronie programów komputerowych''. Szkolenie będzie poświęcone ochronie prawnej własności intelektualnej. W szczególności zostaną poruszone zagadnienia prawa autorskiego i patentowego w kontekście ochrony programów komputerowych.
Szkolenie (program), po wcześniejszej rejestracji na stronie jest bezpłatne dla wszystkich pracowników, doktorantów i studentów naszego Wydziału.

Data opublikowania: 24.10.2017
Osoba publikująca: Marta Wlazło