Tydzień Jakości Kształcenia - rejestracja

Tydzień Jakości Kształcenia to czas, w którym łączą się działania wszystkich wydziałów i całego pionu UJ ds. dydaktyki. W jego ramach odbywają się debaty na temat jakości kształcenia, konkursy, warsztaty oraz wykłady o różnorodnej tematyce. TJK to święto jakości całej organizacji, jaką jest Uniwersytet Jagielloński.

Do udziału w wydarzeniach TJK niezbędna jest rejestracja: https://www.rejestracja.tjk.uj.edu.pl/

Data opublikowania: 21.11.2017
Osoba publikująca: Marta Wlazło