Katarzyna Jabłońska i Łukasz Maziarka, absolwenci naszego Wydziału, laureatami Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki PTM

Katarzyna Jabłońska i Łukasz Maziarka, absolwenci kierunku matematyka naszego Wydziału, zostali laureatami 51. edycji Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Konkurs organizowany jest w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki matematyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki. 

Opiekunem naukowym Katarzyny Jabłońskiej była dr Ewa Cygan, Łukasza Maziarki - dr Dariusz Zawisza.

Data opublikowania: 06.12.2017
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek