Wybrane zagadnienia praktyczne z ochrony patentowej i programów komputerowych

W dniu 17 stycznia 2018 r. (środa), w godzinach 12:00-15:30, w sali 0004 naszego Wydziału planowane jest kolejne szkolenie dotyczące prawa własności intelektualnej.
Szkolenie poprowadzi Pan Adam Pawłowski, który jest polskim i europejski rzecznik patentowy oraz prowadzi kancelarię patentową EUPATENT.PL. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu międzynarodowych strategii ochrony własności przemysłowej, zarówno dla przedsięwzięć start-up jak też i rozwiniętych projektów. Uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego uzyskał w 2007r.

Na szkolenie obowiązuje rejestracja elektroniczna.
Rejestracji dokonuje się przez stronę:

https://szkoleniesoftware3.evenea.pl/


 

Szkolenie jest bezpłatne dla wszystkich pracowników i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki.

Data opublikowania: 05.01.2018
Osoba publikująca: Marta Wlazło