Zmarł Prof. Witold Kleiner

Z głębokim żalem informujemy, że 12 maja zmarł w Krakowie profesor Witold Kleiner, matematyk, który całe swoje życie zawodowe związał z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Witold Kleiner urodził się 25 maja 1929 roku we Lwowie jako syn Juliusza, wybitnego historyka literatury polskiej, i Marii z Kębłowskich. Maturę zdał w roku 1946 w Janowie Lubelskim. Studia matematyczne rozpoczął na UMCS w Lublinie, a ukończył na UJ w roku 1951. Doktoryzował się w roku 1954 w Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem prof. Franciszka Leji na podstawie rozprawy Dowód twierdzenia Osgooda-Caratheodory'ego metodą punktów ekstremalnych. Habilitował się w roku 1964. W latach 1967-77 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. dydaktyczno-wychowawczych Instytutu Matematyki (dyrektorem był wówczas prof. Jacek Szarski). Był też kierownikiem początkowo Zakładu Teorii Potencjału, a następnie Zakładu Matematyki dla Przyrodników przez cały okres jego istnienia.

Aktywnie działał na rzecz krakowskiego środowiska matematycznego - w latach 1969-1973 był przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie, natomiast w latach 1979-1981 prezesem Oddziału Krakowskiego PTM, a wcześniej w latach 1977-79 członkiem Komisji Rewizyjnej PTM. W pamiętnym roku 1980 był jednym z założycieli i aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" w Instytucie Matematyki.

Był autorem kilkunastu prac naukowych z dziedziny analizy, wieloletnim i nietuzinkowym wykładowcą tego przedmiotu dla studentów fizyki i matematyki. W pamięci wielu pokoleń studentów pozostaną jego wykłady zarówno z podstaw analizy, jak i zaawansowanej analizy wyższej. Był też autorem trzech obszernych podręczników z tej dziedziny: Zarys analizy matematycznej (1978), Analiza matematyczna. Tom 1 (1986) oraz Analiza matematyczna. Tom 2 (1990). Wykładał także algebrę wyższą i liniową, prowadził liczne seminaria studenckie, był promotorem wielu prac magisterskich. Szczególnie angażował się w działania związane z kształceniem przyszłych nauczycieli matematyki.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 21 maja o godz. 13.00 na Cmentarzu Rakowickim.

Data opublikowania: 15.05.2018
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek