Wyniki konkursu Narodowego Centrum Nauki UWERTURA 2

Dr Piotr Micek z Zespołu Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w konkursie UWERTURA 2. Tytuł nagrodzonego projektu - Strukturalna teoria posetów.

Szczegółowe wyniki konkursu znaleźć można na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Data opublikowania: 31.07.2018
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek