Pierwszy Grant ERC na naszym wydziale

Od września 2018 do listopada 2020 roku czeski uczony Daniel Král' będzie realizował częściowo na Uniwersytecie Jagiellońskim (ponadto na Uniwersytecie Masaryka w Brnie i Uniwersytecie Warwick) Consolidator grant LADIST (Large Discrete Structures) przyznany przez European Research Council (ERC). Będzie to pierwszy grant ERC realizowany na naszym wydziale i pierwszy w kategorii Consolidator na UJ.

Daniel Král' jest wybitnym specjalistą z teorii grafów. Już jako uczeń szkoły średniej wyróżniał się osiągnięciami, m.in. wygrywając międzynarodową olimpiadę informatyczną (IOI). Doktorat z informatyki otrzymał w 2004 roku na Uniwersytecie Karola w Pradze. Jest laureatem European Prize in Combinatorics (2011) oraz Leverhulme Prize in Mathematics and Statistics (2014). W latach 2010-2015 realizował Starting grant „Classes of combinatorial objects - from structure to algorithms” przyznany przez ERC. Jest autorem przeszło 160 prac naukowych i redaktorem naczelnym SIAM Journal on Discrete Mathematics oraz Advances in Combinatorics. Daniel Král' wielokrotnie wizytował nasz wydział, współpracuje m.in. z dr. Andrzejem Grzesikiem - są współautorami trzech prac naukowych.

 

Data opublikowania: 31.08.2018
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek