Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr. Andrzeja Grzesika

17 września br. ogłoszono wyniki konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendium dr. Andrzejowi Grzesikowi z naszego wydziału w dowód uznania dla jego pracy i dorobku naukowego.

Serdecznie gratulujemy!

Data opublikowania: 18.09.2018
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek