Nagroda Open Mind dla dr. Andrzeja Grzesika

Dr Andrzej Grzesik otrzymał Nagrodę Open Mind przyznawaną co dwa lata podczas Polskiej Konferencji Kombinatorycznej w Będlewie. Tegoroczna, siódma już edycja odbyła się w dniach 24 - 28 września.

Nagroda Open Mind przyznawana jest młodym polskim naukowcom za wybitne dokonania w zakresie kombinatoryki. Wśród osiągnięć naukowych dr. Andrzeja Grzesika warto wymienić rozwiązanie dwóch problemów Erdősa z teorii grafów oraz hipotezy Lovásza dotyczącej skończenie wymuszalnych granic grafowych.

 

Data opublikowania: 09.10.2018
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek