Konkursy Narodowego Centrum Nauki

W konkursie OPUS 15 Narodowego Centrum Nauki granty zostały przyznane prof. dr. hab. Jerzemu Weymanowi na projekt pt. Struktura D-modułów ekwiwariantnych oraz dr. hab. Dominikowi Kwietniakowi, prof. UJ na projekt zatytułowany Dynamika z punktu widzenia pojedynczych orbit: quasi-kryształy, miary niezmiennicze, złożoność.

W konkursie PRELUDIUM 15 granty na swoje projekty otrzymali:

Piotr Miska, Własności p-adyczne pewnych ciągów kombinatorycznych i podzbiorów zbioru liczb naturalnych; Michał Lipiński, Wielowartościowa dynamika kombinatoryczna dla skończonych przestrzeni topologicznych; Szymon Myga, Metody transportu optymalnego w geometrii zespolonej oraz Stanisław Szufa, Problem Izomorfizmu Elekcji (w ramach Centrum Badań Ilościowych nad Polityką).

Szczegółowe wyniki konkursu można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.

 

W konkursie MINIATURA 2 grant usykał dr Paweł Borówka na projekt Nakrycia Kleina krzywych genusu 2.

 

 

Data opublikowania: 27.11.2018
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek