Rok 2019 - Rokiem Matematyki

Senat RP przyjął w dniu 21 grudnia uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Matematyki. Z inicjatywą Jubileuszowego Roku Matematyki wystąpił po raz pierwszy Zarząd Główny PTM na wniosek jego Oddziału Krakowskiego we wrześniu 2017 r.  W Senacie RP inicjatywę Roku Matematyki promował senator Kazimierz Wiatr.

Data opublikowania: 02.02.2019
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek