Uroczyste odnowienie doktoratu prof. dr. hab. Franciszka Szafrańca

14 marca br., w czwartek o godz. 12:15 w auli Collegium Maius odbędzie się po pięćdziesięciu latach uroczyste odnowienie doktoratu prof. dr. hab. Franciszka Szafrańca. Profesor Szafraniec jest związany z Uniwersytetem Jagiellońskim od momentu rozpoczęcia studiów na matematyce w 1957 roku. W 1968 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Promotorem jego rozprawy doktorskiej Pewna lokalizacja funkcji uwikłanych i jej zastosowania, był profesor Tadeusz Ważewski, wybitny uczony, twórca słynnej krakowskiej szkoły równań różniczkowych. Profesor Szafraniec zdobył stopień doktora habilitowanego w 1971 roku, a w 1980 roku - tytuł naukowy profesora.

Na imponujący dorobek naukowy Profesora składa się ponad 140 prac opublikowanych w czasopismach matematycznych i fizycznych o międzynarodowym zasięgu. Jego nieprzeciętna aktywność naukowa trwa do dziś, mimo iż przed kilkoma laty przeszedł na emeryturę.

Data opublikowania: 11.03.2019
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek