Utworzenie Instytutu Informatyki Analitycznej

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dniem 1 czerwca br. Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej Wydziału Matematyki i Informatyki UJ zostaje przekształcony w Instytut Informatyki Analitycznej.

Data opublikowania: 31.05.2019
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek