KALENDARZ WYDARZEŃ w roku akademickim 2017/2018

 • 17 - 23.09. 2017       Warsztaty dla Młodych Matematyków
 • 20 - 23.09.2017        Konferencja ACM RACS 2017
 • 5.10.2017                 Inauguracja roku akademickiego
 • 7.09.2017                 Matematyczne czwartki – pierwsze spotkanie
 • 12.10.2017               Matematyczne czwartki – drugie spotkanie
 • 4.11.2017                 Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie – pierwsze spotkanie
 • 9.11.2017                 Matematyczne czwartki – trzecie spotkanie    
 • 24.11.2017               Konkurs Náboj Junior (I. edycja)
 • 27.11 – 2.12.2017    Tydzień Jakości Kształcenia     
 • 2.12.2017                 Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie – drugie spotkanie
 • 7.12.2017                 Matematyczne czwartki – czwarte spotkanie
 • 9 - 10.12.2017          Hackathon HSBC (patronat Dziekana Wydziału)
 • 11.01.2018               Matematyczne czwartki – piąte spotkanie
 • 13.01.2018               Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie – trzecie spotkanie
 • 25.01.2018               Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie – dziewiąte warsztaty
 • 9 - 10.02.2018          LXIX Olimpiada Matematyczna (II stopień)
 • 13 - 15.02.2018        XXV Olimpiada Informatyczna (II stopień)   
 • 1.03.2018                 Matematyczne czwartki – szóste spotkanie    
 • 3.03.2018                 Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie – czwarte spotkanie
 • 10 - 11.03.2018        Jagielloński Turniej Matematyczny - finał
 • 14.03.2018               Targi Kariery
 • 21.03.2018               Dzień Wydziału      
 • 23.03.2018               Konkurs Matematyczny Náboj
 • 23.03.2018               Dzień Otwarty UJ - Auditorium Maximum UJ
 • 5.04.2018                 Matematyczne czwartki – siódme spotkanie
 • 7.04.2018                 Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie – piąte spotkanie
 • 5 - 7.04.2018            Studencki Festiwal Informatyczny- Auditorium Maximum UJ
 • 6 - 8.04.2018            Warsztaty – Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
 • 28.04.2018               Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie – szóste spotkanie
 • 10.05.2018               Matematyczne czwartki – ósme spotkanie
 • 11 – 12.05.2018       20-lecie budowy Kampusu UJ         
 • 16 – 19.05.2018       Festiwal Nauki     
 • 26.05.2018               Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie – siódme spotkanie
 • 7.06.2018                 Konferencja Młodych „Kalejdoskop Matematyczny XII”
 • 16.06.2018               Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie – ósme spotkanie
 • 18 - 22.06.2018       Konferencja Emerging Trends in Applied Mathematics and Mechanics 2018
 • 18 - 23.06.2018       Konferencja DyToComp 2018 - Będlewo
 • 25.06.2018               Wykład Łojasiewicza