Konkurs na osiągnięcia naukowe uzyskane na Wydziale

Dziekan WMiI UJ ogłasza konkurs, który będzie trwał przez całą obecną kadencję władz dziekańskich (lub do wyczerpania środków) i będzie obejmował dwa rodzaje nagród za osiągnięcia naukowe:

 • wybitne (dla wszystkich),
 • wyróżniające (dla młodych, czyli poniżej 35 lat).

O zakwalifikowaniu do jednej z tych kategorii decyduje w przypadku osiągnięć:

 • wybitnych:
  • opublikowanie oryginalnej pracy w jednym z 8 najlepszych czasopism,
  • uzyskanie nagrody typu Best paper award na jednej z 24 czołowych konferencji informatycznych,
  • uzyskanie grantu ERC,
 • wyróżniających:
  • opublikowanie oryginalnej pracy w jednym z 26 czołowych czasopism,
  • przyjęcie pracy do druku na jednej z 24 czołowych konferencji informatycznych.

Maksymalna wysokość nagrody wynosi w pierwszym przypadku 25 000 PLN, zaś w drugim 10 000 PLN. Na nagrody WMiI przeznaczył łącznie 250 000 PLN.

W przypadku większej liczby autorów prac nagrody będą odpowiednio dzielone. Wymagana jest afiliacja WMiI. Szczegóły, w tym listy czasopism i konferencji, znaleźć można w regulaminie nagrody:

Regulamin

Data opublikowania: 16.11.2016
Osoba publikująca: Piotr Kamiński