Uniwersytet Jagielloński Zatrudni osobę na stanowisku administracyjnym

Uniwersytet Jagielloński Zatrudni osobę na stanowisku administracyjnym

w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagane kwalifikacje:
 • Ukończone studia wyższe
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Biegła obsługa komputera oraz programów pakietu Office
Dodatkowymi atutami kandydata będą:
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy prawo o szkolnictwie wyższym
 • Znajomość systemu SAP, USOS
Wymagane cechy:
 • Duża samodzielność na stanowisku pracy,
 • Umiejętności analityczne oraz umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • Wysokiej kultury osobistej oraz zaangażowanie w pracę
 • Solidność i uczciwość w wykonywaniu powierzonych obowiązków
Zakres obowiązków:
 • bieżąca obsługa administracyjna dziekanatu,
 • prowadzenie korespondencji, przygotowywanie zestawień i raportów, protokołowanie spotkań,
 • dbałość o prawidłowy obieg korespondencji, dokumentów i informacji,
 • prowadzenie terminarza spotkań przełożonego, koordynowanie terminów,
 • organizacja i obsługa spotkań.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki ul. Łojasiewicza6, p. 1131 następujących dokumentów do dnia 2 czerwca 2017 r.

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. list motywacyjny,
 4. kopia odpisu dyplomu magisterskiego
 5. przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 6. dokumenty potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji

Na podaniu należy dopisać; „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr. 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Uniwersytet zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęte decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska, jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty będzie można odebrać w terminie od 03.07.2017 r. do 07.07.2017 r. w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Po tym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Data opublikowania: 02.05.2017
Osoba publikująca: Piotr Kamiński