Konkurs na stypendium naukowe dla studenta studiów stacjonarnych I bądź II stopnia

Wymagania:

  • dobra znajomość zagadnień algorytmiki,
  • umiejętność programowania w C++,
  • chęć prowadzenia badań naukowych w obszarze algorytmiki i kombinatoryki,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

 

Obowiązki stypendysty:

  • prowadzenie badań naukowych w obszarze algorytmiki i kombinatoryki w zakresie zgodnym z założeniami projektu "Uogólnienia problemów rozpoznawania w klasach grafów reprezentowanych geometrycznie i za pomocą porządków ",
  • implementacja algorytmów niezbędnych dla realizacji projektu.

 

Wysokość stypendium wynosi 1 200 zł. Stypendium może być przyznane na okres 7 miesięcy.

Termin składania podań: 26.06.2017.

Do podania należy załączyć CV. Przy wyborze stypendysty decydować będą: osiągnięcia naukowe, przyznane stypendia, uzyskane nagrody oraz wyróżnienia (np. w konkursach algorytmicznych bądź matematycznych).

Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzania konkursu określa regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych uchwalony przez Radę Narodowego Centrum Nauki 3 czerwca 2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.06.2017.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie podania oraz CV do: dr Tomasz Krawczyk Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Łojasiewicza 6, pokój 3149 30-348 Kraków e-mail: krawczyk@tcs.uj.edu.pl

 

Data opublikowania: 14.06.2017
Osoba publikująca: Piotr Kamiński