Dwa konkursy na stypendia naukowe dla studentów lub doktorantów

Dwa konkursy na stypendia naukowe dla studentów lub doktorantów
na Wydziale Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Zespole Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
w związku z realizacją projektu NCN Maestro

Wymagania:

 • rozpoczęte, na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, najpóźniej od 1 października 2017 studia drugiego stopnia na jednym z kierunków: informatyka analityczna, matematyka lub matematyka komputerowa, lub też studia doktoranckie w zakresie informatyki bądź matematyki,
 • zainteresowania naukowe w zakresie algorytmiki, algebry, logiki i/lub kombinatoryki,
 • umiejętność zaawansowanego programowania w C++,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych udokumentowane publikacjami będzie dodatkowym atutem.

Obowiązki stypendysty:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze  algorytmiki, algebry i/lub kombinatoryki, zgodnie z założeniami projektu Niezmienniki numeryczne i strukturalne w algebrze, logice i problemach spełnialności więzów, w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu,
 • projektowanie, implementacja, testowanie, pielęgnowanie i dokumentowanie  oprogramowania tworzonego na potrzeby projektu oraz wykorzystywanego w ramach realizacji projektu,
 • pomoc w bieżącym administrowaniu sprzętem komputerowym wykorzystywanym w ramach projektu,
 • współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym: pomoc w przygotowywaniu prezentacji, publikacji i stron WWW związanych z projektem,
 • pomoc w opracowywaniu dokumentacji i raportów z realizacji projektu.

Typ konkursu NCN: MAESTRO - ST

Wysokość stypendium wynosi do 3 000 zł. Stypendium może być przyznane na 3 lata.

Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzania konkursu określa regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych uchwalony przez Radę Narodowego Centrum Nauki 3 czerwca 2013 r.

Składanie ofert do 10.10.2017, 12:00

Do podania należy załączyć:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień,,
 • co najmniej jeden adres email naukowca gotowego przesłać list polecający, a w przypadku doktoranta dodatkowo opinia opiekuna pracy magisterskiej.

Rozstrzygnięcie konkursu do 16.10.2017.

prof. dr hab. Paweł Idziak
Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Łojasiewicza 6, pokój 3053
30 - 348 Kraków

informacje kontaktowe

Data opublikowania: 21.08.2017
Osoba publikująca: Piotr Kamiński