Konkurs na stanowisko stypendysty - doktorant

Konkurs na stanowisko
stypendysta - doktorant

na Wydziale Matematyki i Informatyki

Wymagania:

 • rozpoczęte studia doktoranckie w zakresie informatyki bądź matematyki,
 • zainteresowania naukowe w zakresie algorytmiki, analizy algorytmów lub kombinatoryki,
 • umiejętność programowania w zakresie pozwalającym na przeprowadzanie eksperymentów komputerowych,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych udokumentowane publikacjami.

Opis zadań:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze algorytmiki, analizy algorytmów lub kombinatoryki, zgodnie z założeniami projektu "Losowe zachłanne algorytmy kolorowania hipergrafów", w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu,
 • projektowanie, implementacja, testowanie, pielęgnowanie i dokumentowanie oprogramowania tworzonego na potrzeby projektu oraz wykorzystywanego w ramach realizacji projektu,
 • współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym pomoc w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 18 października 2017, 23:59

Forma składania ofert: email

Wysokość stypendium wynosi 2 000 zł. Stypendium może być przyznane na 12 miesięcy.

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień,
 • co najmniej jeden adres email naukowca gotowego przesłać list polecający oraz opinię opiekuna pracy magisterskiej.

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres jkozik@tcs.uj.edu.pl (temat: STYPENDIUM OPUS).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26.10.2017

Data opublikowania: 06.10.2017
Osoba publikująca: Piotr Kamiński