Konkurs na stanowisko stypendysta - doktorant

Konkurs na stanowisko
stypendysta - doktorant

na Wydziale Matematyki i Informatyki

Wymagania:

  • rozpoczęte studia doktoranckie w zakresie informatyki bądź matematyki,
  • zainteresowania naukowe w zakresie teorii złożoności obliczeniowej lub algebry ogólnej i jej zastosowań
  • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeiu badań naukowych udikumentowane publikacjami

 

Opis zadań:

  • prowadzenie badań naukowych dotyczących złożoności obliczeniowej/aproksymowalności etc. problemów wyrażalnych jako CSP
  • prowadzenie badań naukowych nad rozwojem aparatu algebraicznego z zastosowaniami w informatyce
  • współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym pomoc w przygotowaniu prezentacji oraz publikacji

 

Typ konkursu NCN: OPUS - ST

Termin składania ofert: 13 listopada 2017, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia: do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień oraz conajmniej jeden adres email naukowca gotowego przesłać list polecajacy oraz opinię opiekuna pracy magisterskiej

Dodatkowe informacje:

Wysokość stypendium wynosi 2000 zł. Stypendium może być przyznane na 12 miesięcy. W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres jkozik@tcs.uj.edu.pl

Data opublikowania: 31.10.2017
Osoba publikująca: Marta Wlazło