Konkurs na dwa stypendia naukowe

Konkurs na dwa stypendia naukowe dla studentów studiów stacjonarnych lub doktorantów na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zespole Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej w związku z realizacją projektu NCN SOANTA BIS "Wymiar i reprezentacje częściowych porządków: złożoność obliczeniowa, ograniczenia i strukturalne wlasności".

Projekt ten kierowany jest przez dra Piotra Micka i stypendyści będą pracować naukowo pod jego opieką. Opis zadań merytorycznych projektu mozna znaleźć tutaj.

Wymagania:

- dobra znajomość teorii grafów i częściowych porządków,

- chęć prowadzenia badań naukowych w obszarze kombinatoryki i algorytmiki,

- dobra znajomość języka angielskiego.

Obowiązki stypendysty:

- prowadzenie badań naukowych w obszarze algorytmiki i kombinatoryki w zakresie zgodnym z założeniami projektu "Wymiar i reprezentacje częściowych porządków: złożoność obliczeniowa, ograniczenia i strukturalne własności".

Wysokość pierwszego stypendium to 2000 PLN na miesiąc. Wysokość drugiego stypendium to 1500 PLN na miesiąc. Stypendia mogą być przyznane maksymalnie na 18 miesięcy.

Termin składania podań: 9 lipca 2018 r.

Przy wyborze stypendysty decydować będą:

osiągnięcia naukowe, przyznane stypendia oraz uzyskane nagrody (np. w konkursach algorytmicznych bądź matematycznych).

Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzania konkursu określa regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych uchwalony przez Radę Narodowego Centrum Nauki - 27 października 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastapi do 13 lipca 2018 r.

Zapytania ws. konkursu proszę wysyłać do dra Piotra Micka, piotr.micek@tcs.uj.edu.pl

Osoby zainteresowane proszone są o składanie podania oraz CV do: Moniki Gillert w Zespole Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 6, pokój 3149, 30-348 Kraków, e-mail: gillert@tcs.uj.edu.pl

 

Data opublikowania: 25.06.2018
Osoba publikująca: Marta Wlazło