Konkurs na stanowisko administracyjne

OFERTA PRACY

NA WYDZIALE MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Wydział Matematyki i Informatyki poszukuje osoby na stanowisko pracownika administracyjnego (w pełnym wymiarze czasu pracy) w zakresie obsługi administracyjno-finansowej projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Kandydat/tka powinien spełniać poniższe warunki:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie i wiedza z zakresu przygotowania i realizacji projektów finansowych ze środków zewnętrznych (krajowych, międzynarodowych, funduszy strukturalnych)
 • biegła obsługa komputera (MS Office, Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • analityczne myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów
 • umiejętność wyszukiwania i pozyskiwania informacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • mile widziana znajomość systemu SAP

Do obowiązków pracownika będzie należało:

 • obsługa administracyjna i finansowa realizowanych projektów, w tym m.in.:

          - obsługa systemu SAP (wstępne wprowadzanie dokumentów, przygotowywanie wniosków o zatrudnienie/ umowy cywilno-prawne)

          - przygotowanie wniosków o płatność oraz sprawozdań i raportów finansowych

          - weryfikowanie kwalifikowalności wydatków

          - procedowanie zamówień na dostawy i usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami UJ

          - obsługa systemów informatycznych wspierających przygotowanie i realizację projektów

          - procedowanie zmian w zakresie warunków realizacji projektów zgodnie z zawartymi umowami o finansowanie

 • ścisła współpraca z jednostkami administracji  centralnej UJ zaangażowanymi do obsługi projektów

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie:

 • CV
 • listu motywacyjnego
 • kopii dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje
 • skanu podpisanej informacji i zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: matinf@uj.edu.pl (temat wiadomości: "Oferta pracy na WMiI UJ" )

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 23 listopada 2018 r.

Wydział zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska tylko wybranego kandydata.

Formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajduje się w załączniku.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody).

Plik

 

 

Data opublikowania: 16.10.2018
Osoba publikująca: Marta Wlazło